2012/03/23

Lou Doillon - Another Heroine



Miracle:


Day for night:



When day breaks, I found her - my heroine in this month.
I love her eyes, her style and her talent
Her face was so warm and so dark,
Amazing freedom










Lou Doillon - Angel of suicide








khi không thể nói về nỗi đau


vết xước,
2,5cm đầu ngón cái, bên phải
mảnh như giọng hát GT giữa đêm thanh vắng,
không chảy máu,
nhưng đau
.
tim yếu mềm, không dễ vỡ
khi cứng lạnh, đụng sẽ tan