2012/01/29

triệt tiêuđã mơ đến đoạn sáng tác từ ngữ,
lạnh quá, mắt nhắm mắt mở sạc điện cho gối sưởi
và nghĩ và cụm từ vừa lóe lên trong mơ
trở lại giấc ngủ, sa tiếp vào giấc mơ khác
.
tỉnh dậy
những chuyện đau lòng vẫn tiếp tục,
sao không triệt tiêu xúc cảm
ngay cả trong mơ


2012/01/14

Thủy triều
Ở Mũi hoang vắng, đêm trăng sáng, thủy triều lên.
Sóng vỗ suốt đêm, ban công nhức nhối