2011/05/21

In May

.ở đâu cũng có bầy bàn, ở đâu cũng có loài người,
thành phố mưa. trời rất mát và anh rất buồn
.đừng tin vào nỗi buồn, vì đó là điều đẹp nhất,


Photobucket

.ở phía xa thành phố, đừng uống quá nhiều im lặng...
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
chúc em bình an.


2011/05/12

24


"Những thành phố
phía dưới là những máng nước
bên trong chẳng có gì, phía trên là khói,
chúng tôi đã sống ở đấy, chẳng có gì vui thú,
chúng tôi sẽ nhanh chóng rời bỏ nơi ấy,
và chầm chậm các thành phố cũng ra đi."
(
Bertolt Brecht)
Những chuyện lạ, năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều.