2015/05/27

You don’t have to be alone

Tôi nghĩ, một ngày nào đó mình sẽ đi đến thành phố biển ấy, để gặp baybay. Nếu may mắn, có thể December vẫn tồn tại, tôi sẽ thấy nó. 
Đó là một suy nghĩ thật dịu dàng, khi bạn muốn đi thật xa để gặp ai đó ta chưa từng gặp, chỉ biết nhau qua những cảm nhận lướt qua trên bề mặt ngôn ngữ của nhau. Với tôi, cảm giác ấy như một người quen đã vắng xa từ lâu, nay trở lại và nở nụ cười, hiền như một hạt mưa.
Tất nhiên, lúc ấy có thể baybay đã không còn ở đó nữa...
Tôi sẽ đi dạo quanh bờ biển, nghe Jr hát: I wonder, will she make it wherever she may go? She listens as I say to her, "You don’t have to be alone”