2011/09/17

Young at heart


Mùa thu,
nước lên trắng con thác
hoa nở trong thung lũng
sắc thanh khiết, dáng mỏng manh
vãn cảnh lòng dịu, trí thanh, người nhàn!
For it hard, you will find, to be narrow of mind
If you're young at heart

Chụp tại thác Bản Giốc (Cao Bằng), tháng 9/2011

2011/09/03

Cái chết của Hồng môn đỏ
Loài hoa kiệm hương nhưng kiêu hãnh, hướng thượng.
Khi chết, ánh đỏ trầm, rũ xuống nhợt nhạt.
Trước cái chết của Hồng môn đỏ, tôi thấy mình thừa thãi!
Nỗi buồn không đong đếm. Tẻ lắm thay!